Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව සේවා ඒකාබද්ධ සේවා ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවය

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවය

සේවක සංඛ්‍යාව - 117

බඳවා ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති  III වන පන්තියට බඳවා ගැනීම සිදු කරන අතර එසේ බඳවා ගනු ලබන්නේ ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙනුවෙන් විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් පවත්වන තරඟ විභාගයක ප්‍රතිඵල මත සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මඟින් සුදුසුකම් ලත් අය පමණි. ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති  III වන පන්තියේ පවතින මුළු පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවෙන් 70% ක්  විවෘත පදනමින්ද 30% කට නොවැඩි ගණනක් සීමිත පදනමින්ද බඳවා ගනු ලැබේ.

ඉල්ලුම් කිරීම

රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ විභාග නිවේදනයක් මගින් බඳවා ගැනීමට විභාගයට ඉල්ලුම් කරන ආකාරය  පිළිබඳව පළ කරනු ලැබේ.

සේවය සඳහා අවම සුදුසුකම්

  • විවෘත පදනම මත - ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු විය යුතුය, අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු හා අවුරුදු 30 ට නොවැඩි විය යුතුය, අවම අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සිංහල/දෙමළ/ඉංග්‍රීසි භාෂාව, ගණිතය හා වෙනත් විෂයන් දෙකකට සම්මාන සහිතව විෂය හයකින් අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය සමත්වීම (මින් විෂයයන් 5ක් එක්වර සමත් වීම.) සහ පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාලයක හෝ ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාල සංගමයේ පුස්තකාල විද්‍යාව පිළිබඳ තුන් අවුරුදු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සමත් වීම.
  • සීමිත පදනම මත - රජ්‍ය සේවයේ පුස්තකාල සහායක/ පුස්තකාල සේවක තනතුරේ ස්ථිර කර තිබීම සහ එම තනතුරේ වසර 10ක සක්‍රීය සේවා කාලයක් සපුරා තිබීම සහ අයදුම්පත් කැඳවන දිනට පුර්වාසන්නව අවුරුදු 5 ක සතුටුදායක සේවා කාලයක් සම්පුර්ණ කොට තිබිය යුතු බව අදාල දෙපාර්තමේන්තු  ප්‍රධානියා විසින් සනාථ කර යුතුය. (මේ සඳහා උපරිම වයස් සීමාව බල නොපැවැත් වේ.)

සේවා ව්‍යවස්ථාවන් හා අදාල චක්‍රලේඛ

වර්ථමාන සේවා ව්‍යවස්ථාව
ශ්‍රී ලංකා රජයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය - අංක 1620/22 - 2009.09.24
[ 190 KB ]
පූර්ව සේවා ව්‍යවස්ථාවන්
ශ්‍රී ලංකා පුස්තකාලයාධිපති සේවයේ ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය - අංක 1,002/13 - 1997.11.19

අදාල චක්‍රලේඛ

නැතිවූ පුස්තකාල ද්‍රව්‍ය පිළිබඳව ක‍ටයුතු කිරීම   -   ඒකාබද්ධ සේවා චක්‍රලේඛ   01/2006

සේවා ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2012 මැයි 16 වෙනි බදාදා, 09:06  

යාවත්කාලීනය : 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter