Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு சேவைகள் இணைந்த சேவைகள் நூலகர் சேவை

இலங்கை அரசாங்க நூலகர் சேவை

பதவியணியினரின் எண்ணிக்கை - 117

ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல்

இலங்கை அரசாங்க நூலகர் சேவையின் வகுப்பு III இற்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படுவதுடன், அவ்வாறு ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படுவது இணைந்த சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் சார்பாக பரீட்சைகள் ஆணையாளர் நாயகத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற போட்டிப் பரீட்சையின் பெறுபேற்றின் அடிப்படையில் தகைமைகளை பரீசீலனை செய்வதற்கான நேர்முகப் பரீட்சையில் தகைமை பெறுகின்றவர்கள் மாத்திரமாகும். இலங்கை அரசாங்க நூலகர் சேவையின் வகுப்பு III இல் காணப்படுகின்ற மொத்த வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கையில் 70% திறந்த அடிப்படையிலும், 30% இற்கு மேற்படாதவாறு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையிலும் ஆட்சேர்ப்புச் செய்யப்படும்.

விண்ணப்பித்தல்

அரசாங்க வர்த்தமானியில் பரீட்சை அறிவித்தல் வெளியிடப்படுவதன் ஊடாக ஆட்சேர்ப்புக்கான பரீட்சைக்கு விண்ணப்பம் செய்ய வேண்டிய முறை பற்றி வெளியிடப்படும்.

சேவைக்கான ஆகக் குறைந்த தகைமைகள்

  • திறந்த அடிப்படையிலானது - இலங்கைப் பிரசையாக இருத்தல் வேண்டும், விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற இறுதித் திகதியில் 18 வயதுக்கு குறையாதவராகவும், 30 வயதுக்கு மேற்படாதவராகவும் இருத்தல் வேண்டும், ஆகக் குறைந்த கல்வித் தகைமைகள் சிங்களம் / தமிழ் / ஆங்கில மொழி, கணிதம் மற்றும் வேறு பாடங்கள் இரண்டுக்கு திறமைச் சித்தியுடன் ஆறு பாடங்களில் க.பொ.த. (சா.த.) பரீட்சையில் சித்தியடைந்திருத்தல் (இவற்றில் 5 பாடங்கள் ஒரே தடவையில் சித்தியடைந்திருத்தல்) மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக் கழகமொன்றிலிருந்து அல்லது இலங்கை நூல்நிலைய சங்கத்திலிருந்து நூலகவியல் பற்றிய மூன்று வருட டிப்ளோமா பாடநெறியில் சித்தியடைந்திருத்தல்.
  • மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையிலானது – அரசாங்க சேவையின் நூலக உதவியாளர் / நூலக ஊழியர் சேவையில் நிரந்தரமாக்கப்பட்டிருத்தல் மற்றும் அப்பதவியில் 10 வருட முனைப்பான சேவைக் காலத்தை பூர்த்தி செய்திருத்தல் மற்றும் விண்ணப்பம் கோரும் திகதிக்கு முந்திய 5 வருட காலப்பகுதிக்குள் திருப்திகரமான சேவைக் காலத்தை பூர்த்தி செய்திருப்பதாக உரிய திணைக்களத் தலைவர் உறுதி செய்தல் வேண்டும். (இதற்கான உச்ச வயதெல்லை ஏற்புடையதன்று)

சேவை பிரமாணக் குறிப்பு மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்

தற்போதைய சேவை பிரமாணக் குறிப்பு
இலங்கை அரச நூலகச் சேவைப் பிரமாணக் குறிப்பு - இல. 1620/22 - 2009.09.24
[258 KB]
முன்னைய சேவை பிரமாணக் குறிப்பு
இலங்கை அரச நூலகச் சேவைப் பிரமாணக் குறிப்பு - இல. 1,002/13 - 1997.11.19

தொடர்புடைய சுற்றறிக்கைகள்

Last Updated on Wednesday, 16 May 2012 09:06  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter