Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ සේවා අංශ ගණකාධිකාරි සේවා අංශය

ගණකාධිකාරි සේවා අංශය

ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ නිලධාරීන්ගේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ගණකාධිකාරී සේවා අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීක සමාජවාදී ජනරජයේ, අංක 1670/33 හා 2010 සැප්තැම්බර් 10 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබු ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවා ව්‍යවස්ථාවේ විධි විධාන යටතේ ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රි ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය දීප ව්‍යාප්ත සේවාවෙන් ගෙන් එකකි.

මූල්‍ය කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය උපරිමව පවත්වා ගනිමින් වගකීම් හා වගවීම් සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස නෛසර්ගික පෙළඹවීමක් සහිතව කටයුතු කරන පරිපූර්ණ වෘත්තීයවේදියෙකු බිහි කිරීමසඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සේවයට අදාළ ව අමාත්‍යමණ්ඩලය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මඟින් පනවනු ලබන සියලුම ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ අනුමැතිය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකරණ සේවා අංශය මඟින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

අරමුණ

මූල්‍ය කළමනාකරණයේ විනිවිදභාවය උපරිමව පවත්වා ගනිමින් වගකීම් හා වගවීම් සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස නෛසර්ගික පෙළඹවීමක් සහිතව කටයුතු කරන පරිපූර්ණ වෘත්තීයවේදියෙකු බිහි කිරීම

පසුබිම

දෙවන ලෝක යුද සමයේ රාජ්‍ය අංශයේ සිදු වූ රාජකාරී වපසරිය පුළුල් වීම, අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු ඉහළයාම හා ගිණුම් ක්‍රමවේද තහවුරු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත 1946 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවය ආරම්භ වී ඇති බව ඉතිහාසගත තොරතුරු සාක්ෂි සපයයි. අනතුරු ව රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය තුළ සිදුවන වෙනස්කම්වලට උරදෙමින් ගණකාධිකාරී සේවාව ද පරිණාමය වෙමින් වර්තමානය දක්වා පැමිණ ඇත.

ගණකාධිකාරී සේවා අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්

 1. බඳවා ගැනීම්
 2. සේවය ස්ථිර කිරිම්
 3. ස්ථාන මාරු විම් ලබා දිම.
 4. ප්‍රතිඵල සනාථ කරගැනීම සඳහා සහතික විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හා විශ්ව විද්‍යාලයන් වෙත යොමු කිරීම
 5. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම්.
 6. උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ‍සේවා කොමිෂන් සභාවට නිර්දේශ සැපයීම
 7. යම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා අදාළ නිර්දේශ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත සැපයීම
 8. දිවයිනෙන් පිටත ගත කිරීමට නියමිත නිවාඩු අනුමත කිරීම
 9. සේවය දීර්ඝ කිරිම් හා විශ්‍රාම ගැන්වීම
 10. ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය කළමනාකරණය කිරීම
 11. ඇබෑර්තු ලේඛනය කළමනාකරණය කිරීම
 12. ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට සහ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිර්දේශ සැපයීම
 13. විනය කටයුතු

 

1. බඳවා ගැනීම්

 • තනතුර හා ආයතන පදනම් කොට ගෙන පුරප්පාඩු හඳුනා ගැනීම
 • කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම.
 • විවෘත/සීමිත හා සෘජු පදනමින් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම පිණිස ගැසට් නිවේදනය පළ කිරීම
 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තෝරා ගැනීම් විභාග පැවැත්වීම
 • සම්මුඛ පරීක්ෂණ මගින් අයදුම්කරුගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා තහවුරු කර ගැනීම
 • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම

2. සේවය ස්ථිර කිරිම

 • කාර්ය පටිපාටික රීතී සංග්‍රහයේ 05 පරිශිෂ්ඨය පරිදී වාර්ෂික සමාලෝචන වාර්තාවන් හි සහතික කළ පිටපත් දෙකක්
 • ශ්‍රී.ලං.ග.සේ. සේවාරම්භක පුහුණු සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත් දෙකක්
 • වෛද්‍ය සහතිකයේ සහතික කළ පිටපත (විවෘත හා සෘජු බඳවා ගැනීම් සඳහා පමණි)
 • අදාළ ලේකම්ගේ නිර්දේශය
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් ප්‍රතිඵලවල සහතික කළ පිටපත්
 • භාෂා අවශ්‍යතාවය සමත් හෝ නිදහස් බව දැක්වෙන ලේඛනවල සහතික කළ පිටපත්
 • පොදු 278 දිවුරුම
 • පොදු 160 සේවා ගිවිසුම
 • රාජකාරී භාර ගැනීමේ ලිපිය

3. ස්ථාන මාරු විම් ලබා දිම

 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරිම
 • සේවා අවශ්‍යතා මත ස්ථාන මාරු කිරිම

4. ප්‍රතිඵල සනාථ කර ගැනීම සඳහා සහතික විභාග දෙපාර්තමේන්තුව හා විශ්ව විද්‍යාලයන් වෙත යොමු කිරීම

 • අධ්‍යාපනික සහතිකවල සහතික කළ පිටපත්
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය

5. කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ පැවැත්විම

 • විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම
 • කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම

6. උසස්වීම් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට නිර්දේශ සැපයීම

 • නිසි ආකාරයෙන් සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය සහ ඊට අදාළ ඇමුණුම්
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ හා අදාළ ලේකම්ගේ නිර්දේශය

7. යම් තනතුරක වැඩ බැලීම සඳහා අදාළ නිර්දේශ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත සැපයීම

 • අදාළ ආකෘතිය හා ඊට අදාළ ඇමුණුම
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානින්ගේ හා අදාළ ලේකම්ගේ නිර්දේශ

8. දිවයිනෙන් පිටත ගත කිරීමට නියමිත නිවාඩු අනුමත කිරීම

 • නිසි අන්දමින් සම්පූර්ණ කරන ලද පොදු 126 ආකෘති පත්‍රය (පිටපත් 2)
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ නිර්දේශය
 • අදාල ලේකම්ගේ නිර්දේශය

9. විශ්‍රාම ගැනීම

 • නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය
 • සේවය ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය
 • අදාළ නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්ගේ හා අදාළ ලේකම්ගේ නිර්දේශ
 • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට නිර්දේශ ලබා දිම

10. ජ්‍යෙෂ්ඨතා ලේඛනය කළමනාකරණය කිරීම

 • විශේෂ ශ්‍රේණිය, I ශ්‍රේණිය, II ශ්‍රේණිය, III ශ්‍රේණිය

11. ඇබෑර්තු ලේඛනය කළමනාකරණය කිරීම

 • විශේෂ ශ්‍රේණිය, I ශ්‍රේණිය, II ශ්‍රේණිය, III ශ්‍රේණිය

12. ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ ප්‍රතිපත්ති තීරණ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවට සහ කැබිනට් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට නිර්දේශ සැපයීම

13. විනය කටයුතු

 • දෙපාර්තමේන්තුව/අමාත්‍යංශය,විනය නිලධාරියා හා රාජ්‍ය සේවා කොමිසම අතර විනය කටයුතු පිළිබඳ සම්බන්ධීකරණය

 

වත්මන් ගණකාධිකාරී සේවයේ අනුමත නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව හා සේවයේ නියුතු නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව

 

2015.12.31 දිනට අනුමත සංඛ්‍යාව දැනට සිටින සංඛ්‍යාව

මධ්‍යම රජය

 

පළාත් රාජ්‍ය

විශේෂ ශ්‍රේණිය   -  37

I ශ්‍රේණීය          - 321

II/III ශ්‍රේණිය     - 971

විශේෂ ශ්‍රේණීය      -  31

I ශ්‍රේණීය             - 321

II/III ශ්‍රේණිය        - 971

විශේෂ ශ්‍රේණිය   -   09

I ශ්‍රේණීය          -   80

II/III ශ්‍රේණිය     - 418

 

සේවා ව්‍යවස්ථාව හා අදාල චක්‍රලේඛ

වර්තමාන සේවා ව්‍යවසථාව

 

ඇමතුම් තොරතුරු

gnoneදමයන්ති විජේසිංහ මිය
අධ්‍යක්ෂ

දුරකථන : +94 11 2698672 (දිගුව - )
ෆැක්ස් : +94 11 2693304
විද්‍යුත් තැපෑල : මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මාර්තු 15 වෙනි බදාදා, 00:46  

යාවත්කාලීනය : 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter