Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

தலைப்புச் செய்திகள்

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

நீங்கள் இங்கே உள்ளீர்கள்:  முகப்பு

மாவட்ட நிர்வாகப் பிரிவு

நோக்கு

தேசத்தின் மேம்பாட்டிற்கான சிறந்ததோர் அரசாங்க சேவை

எமது நோக்கு

பொறுப்புமிக்க, வெளிப்படைத்தன்மையுடன் கூடிய, நேர்மையான, கௌரவமான மற்றும் முன்னோக்கிச் செல்கின்ற ஊழியர் குழுவாக மாறுதல்.

மாவட்ட நிர்வாகப் பிரிவினால் ஆற்றப்படுகின்ற முக்கிய சேவைகள்

 • மாவட்ட செயலாளர்கள், மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்கள், உதவி மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட செயலகங்களிலுள்ள கணக்காளர்களின் நிறுவன ரீதியான நடவடிக்கைகள்.
 • மாவட்ட செயலாளர்கள் / அரசாங்க அதிபர்களின் மாதாந்த மாநாட்டை நடாத்தல்.
 • வர்த்தக / சமூக பரிசுப் போட்டிகளுக்கான வரிகளை அறவிட்டுக் கொள்ளல் மற்றும் அனுமதிப் பத்திரங்களை வெளியிடுதல்.
 • தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள், வரவேற்பு அலுவலர்கள், ஆவண உதவியாளர்கள், திட்டமிடல் கலைஞர்களை ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகள்.
 • நொத்தாரிசுகளை நியமனம் செய்வதும், அவர்கள் சம்பந்தமான சகல நடவடிக்கைகளும்.
 • பிறப்பு, இறப்பு, திருமண பதிவாளர்களை நியமனம் செய்வதற்கான அங்கீகாரத்தை வழங்குதல்.
 • பதிவாளர் நாயகத் திணைக்களத்தின் நிறுவன ரீதியான நடவடிக்கைகள்.
 • யாத்திரைகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் சமய உற்சவங்கள் மற்றும் பெரஹராக்கள் பற்றிய வர்த்தமானி அறிவித்தல்களை வெளியிடுதல்.
 • சுதந்திர தின வைபவம், அரசாங்க அனுரணையுடனான மரணச் சடங்குகள் மற்றும் வேறு வைபவங்களை நடாத்தல்.
 • மக்களுக்கு சேவையாற்றும் நடமாடும் சேவைகளை நடாத்தல்.
 • தேசியக் கொடி மற்றும் தேசிய கீதம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
 • வைபவங்களுக்கான பொருட்களை வழங்குதல்.
 • பௌர்ணமி தினங்கள், அரசாங்க மற்றும் வங்கி விடுமுறை தினங்களை தீர்மானித்தல்.
 • குடியரசின் முன்னுரிமைப் பட்டியலை இற்றைப்படுத்துவதும், பேணிவருவதும்.
 • அரசாங்க வீடுகள் தொடர்பில் செயற்படுதல், பொதுச் சேவை வீடுகள் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளை கையளித்தல், காலத்தை நீடித்தல், புதுப்பித்தல் போன்ற நடவடிக்கைகள்.
 • முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களை ஒருங்கிணைப்புச் செய்தல் - சனாதிபதி செயலகத்தினால் மாவட்டங்களில் நடாத்தப்படுகின்ற மாகாண முன்னேற்ற மீளாய்வுக் கூட்டங்களின் முன்னேற்றத்தை சமர்ப்பித்தல்.

ஒழுங்கமைப்பு பற்றிய குறிப்பு

தொடர்பு விபரங்கள்

திருமதி. டபிள்யு. எம். தீப்தி பெர்ணாந்து
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி - +94-11 2683652 (தொடர் - 759)
தொலைநகல் -
மின்னஞ்சல் - sas-dist[at]pubad.gov.lk

 

.
.

திரு. டீ. டீ. சலங்க அத்துகோராள
உதவிச் செயலாளர்
தொலைபேசி- +94-11 4937387 (தொடர் - 763)
தொலைநகல்-
மின்னஞ்சல்- asdist[at]pubad.gov.lk

 

 

 

.
.

Last Updated on Tuesday, 09 December 2014 04:34  

இற்றைப்படுத்தப்பட்டது 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter