Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ රාජ්‍ය පරිපාලන මානව සම්පත් අංශය

මානව සම්පත් අංශය

දැක්ම

නිපුණ මානව සම්පත් ඇති කිරිම.

මෙහෙවර

මෙම අමාත්‍යංශයෙන් ලබාදෙනු ලබන සේවයේ ඵලදායිතාව හා කාර්යක්ෂමතාව සංවර්ධනය කරනු වස් නිපුණතාවයෙන් පිරිපුන් මානව සම්පතක් ඇති කිරීම.

අරමුණු

 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන්ගේ පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීම හා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා පහසුකම් සැපයීම.
 • විදේශීය හා දේශීය පුහුණු අවස්ථා සාධාරණ ලෙස බෙදා හැරීම.
 • රජයේ අරමුදල් ඵලදායී ලෙස භාවිත කිරීම.
 • ලබා දෙනු ලබන සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායිතාව වර්ධනය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය අභිප්‍රේරණය කිරීම.

කාර්යයන්

 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල ඇතුළු මෙම අමාත්‍යංශයට අයත් නිලධාරීන්ගේ දේශීය පුහුණු පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම පිලිබඳ කටයුතු කිරීම.
 • පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවිම සම්බන්ධව මුල්‍ය පාලනයක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීම හා දත්ත පද්ධති නඩත්තු කිරීම.
 • දේශීය පුහුණු අවස්ථා (කෙටි කාලීන / පශ්චාත් උපාධි / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා) පිළිබඳ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
 • දේශීය පුහුණු ආයතන සමඟ සම්බන්ධ වී පුහුණු අවස්ථා ලබා ගැනීම.
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල හා මෙම අමාත්‍යංශයට අයත් අනෙකුත් දෙපාර්තමේන්තු/ අයතන වලට අයත් සියලුම නිලධාරීන්ගේ රාජකාරී විදේශ නිවාඩු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 • විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ලැබෙන දිගු කාලීන විදේශ පුහුණු සම්බන්ධව නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම.
 • කෙටි කාලීන විදේශ පුහුණු සඳහා සුදුසු නිලධාරීන් නම් කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 • කෙටි කාලීන විදේශ පුහුණු සඳහා සුදුසු නිලධාරීන් තෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු / වාර්තා සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය දත්ත පද්ධති නඩත්තු කිරීම හා ඒ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කිරීම.
  • නිලධාරීන් සහභාගී වී ඇති විදේශ පුහුණු පිලිබඳ තොරතුරු.
  • නිලධාරීන් ගේ සුදුසුකම්. (අධ්‍යාපන, ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණතාවයන්) ආදී තොරතුරු.
  • ඵලදායිතා සම්මාන / කළමනාකරණ තරඟ ජයග්‍රහන ලැබූ නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු.
 • ප්‍රදායක ඒජන්සි සමඟ සම්බන්ධ වී අවශ්‍ය වාර්තා / යෝජනා සකස් කර විදේශ පුහුණු අවස්ථා ලබා ගැනීම.
 • සෘජුව ලැබෙන විදේශ පුහුණු අවස්ථා පිලිබඳව ක්‍රියා කිරීම.
 • විදේශ පුහුණු මඟින් නිලධාරීන් ලබා ගන්නා ලද දැනුම හා අත්දැකීම් ඔවුන් තම ආයතනයේ සංවර්ධනය සඳහා යොදා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ පසු විපරම් කිරීම.
 • මෙම අමාත්‍යංශය යටතේ සිටින සියලුම නිලධාරීන්ගේ භාෂා පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගෙන එම අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • රියදුරන්ද ඇතුළත්ව සහාය කාර්ය මණ්ඩලයේ කුසලතා සංවර්ධනය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අමාත්‍යංශය යටතේ සිටින සියලුම නිලධරයන්ගේ දේශීය හා විදේශීය පුහුණු අවශ්‍යතා හදුනා ගැනීම.

සංවිධාන ව්‍යුහය

සබැඳුම්

 1. විදේශීය පුහුණු අවස්ථා (පශ්චාත් උපාධි)
  • ආවරණ ලිපිය
  • පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
  • අයදුම් පත්‍රය
 2. විදේශීය පුහුණු පාඨමාලා අයදුම්පත්
 3. ERD Form 02
 4. රටින් බැහැර යාම සඳහා ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අවසරය ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ලේඛන
  • පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
  • 16 පරිශිෂ්ඨය
 5. වැටුප් සහිත විදේශ අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගන්නා නිලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ කල යුතු බැඳුම්කර ආකෘතිය. (පරිශිෂ්ඨය 15)
 6. වැටුප් සහිත විදේශ අධ්‍යයන නිවාඩු ලබා ගන්නා නිලධාරීන් විසින් අත්සන් කළ යුතු ගිවිසුම් පත් ආකෘතිය. (පරිශිෂ්ඨය 8)
 7. දේශීය පුහුණු අවස්ථා
  • ආවරණ ලිපිය
  • පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
  • අයදුම් පත්‍රය
 8. දේශීය පුහුණු වැඩසටහන් හැදෑරීම සඳහා මුල්‍යාධාර ඉල්ලීම සඳහා අවශ්‍ය ලේඛන.
  • පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
  • රා.ප.ච. 5/98 ගිවිසුම
  • අනෙකුත් ආකෘති
 9. අභ්‍යන්තර චක්‍ර ලේඛ
 10. ආකෘති

ඇමතුම් තොරතුරු

 

ඩබ්.එම්.ඒ.එස්. වික්‍රමසිංහ මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
දුරකතන - +94 11-2698464 (දිගුව - 707)
ෆැක්ස් - +94 11-2698461
ඉ-තැපැල - sas-hr[at]pubad.gov.lk

 

.
.

පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම් 
දුරකතන - +94 11-2698464 (දිගුව - 707)
ෆැක්ස් - +94 11-2698461
ඉ-තැපැල - ashr[at]pubad.gov.lk

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 පෙබරවාරි 19 වෙනි ඉරිදා, 11:31  

යාවත්කාලීනය : 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter