Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)
Public Admin News

පුවත් සිරස්තල

රටක් සංවර්ධනය කීරීමේ කාර්යය පැවරෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්න පිරිසට.

පාකිස්තානු දූත පිරිසක් රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා මුණගැසේ.....

අනෙක් සේවාවන් සමග සසඳන විට තාක්ෂණික සේවාවන් සඳහා ගෙවන වැටුප ප්‍රමානවත් නෑ, නව වැටුප් ව්‍යුහයක් සැකසීමේදී විෂමතා ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නවා....

දේශපාලන පලිගැනීම් වලට ලක්වූවන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියට අනුව කටයුතු කරන්න

ලොව දියුණුවූ හැම රටක්ම දියුණු වුණේ යහපත් නායකයෙකු රට පාළනය කරන විටයි.....

වර්තමානයේ රටේ ක්‍රියාත්මක සංහිඳියාව නිසා අපේ රටට ජාත්‍යන්තරයේ පැසසුම් ලැබෙනවා.

රටට අහිමි වූ ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමත් ජනතාවට අහිමි වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් යලි දිනාදීමට පසුගිය වසර තුල අපේ රජයට හැකි වුනා

ජගත් සම්මානයෙන් පිදුම් ලද ප්‍රවීන ලේඛක චූලානන්ද සමරණායක මහතාට රාජ්‍ය සේවයේ මහගෙදරින් හරසර.

ජාතික ක්‍රීඩා හා ශරීර සුවතා සතියට සමගාමීව රාජ්‍ය සේවකයින් අතර ශරීර සුවතා වැඩසටහන් ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩසටහන

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට පත් කරන ලද පත්වීම්ලාභීන්ගේ සේවාරම්භක පුහුණුව 2015-09-15 දින සිට.. වැඩි විස්තර සඳහා විශේෂ නිවේදන වෙත පිවිසෙන්න..

ඔබ මෙතනයි:  මුල් පිටුව අංශ විමර්ශන හා පර්යේෂණ හා මෙහෙයුම් අංශය

විමර්ශන හා මෙහෙයුම් ඒකකය

"තෙවන ඇසින් සත්‍ය දකිමු"

රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන හා ප්‍රජාතාන්ත්‍රීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ පවත්නා දෙපාර්තමේන්තු, ආයතන වලට අදාල පැමිණිලි සම්බන්ධව විමර්ශනය කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා පිහිටුවන ලද්දකි.

දැක්ම

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශයේ දූෂණය හා අක්‍රමිකතාවයන් තුරන් කිරිම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන ප්‍රධානතම කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී ඒකකය බවට පත්වීම.

මෙහෙ‍වර

රාජ්‍ය සේවයේ යහපාලනය උදෙසා අවශ්‍ය ගුණාංගයන්ගෙන් යුක්ත දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය පාලන ව්‍යුහයක් පවත්වාගෙන යාම සහතික කරනු වස් දූෂණය හා අක්‍රමිකතාවයන්ට එරෙහිව කටයුතු කිරිම, උපදෙස් ලබාදීම, යෝජනා ඉදිරිපත් කිරිම හා මෙහෙයවීම.

විමර්ශන කාර්යයන්

රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ අමාත්‍යාංශයට අයත්

  • දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්/ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල/ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව
  • ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය

යන ආයතන වලට අදාලව ලැබෙන දූෂණ හෝ අක්‍රමිකතාවයන් පිළිබඳ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර

  • කිසියම් පාර්ශ්වයකට අසාධාරණයක් සිදුව ඇත්නම් එය යථාවත් කිරිම පිළිබඳ අදාල අංශ දැනුවත් කිරිම සහ දූෂණයක් හෝ අක්‍රමිකතාවයක් සිදුව ඇත්නම් ඊට වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව විනයානුකූලව කටයුතු කිරිම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම.
  • දූෂණ හෝ අක්‍රමිකතාවයන් වැලැක්වීම /අවම කිරිම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සහ යෝජනා පරිපාලන අංශයන් වෙත ලබාදීම.

මෙහෙයුම් කාර්යයන්

  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල/ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල/ග්‍රාමනිලධාරි කාර්යාල කටයුතු විමර්ශනය.
  • හඳුනාගනු ලබන ඌනතා පිළිබඳ එම ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත විමර්ශන වාර්තාව යැවීම හා පසුවිපරම් කිරිම සඳහා දිස්ත්‍රික් පාලන/ ප්‍රාදේශීය පාලන/ග්‍රාම නිලධාරි පාලන අංශයන් වෙත දැනුම් දීම.

සංවිධාන ව්‍යුහය

අංශ ප්‍රධානී

බි.එම්.එම්.එම්. බස්නායක මිය
අතිරේක ලේකම්(විමර්ශන හා මෙහෙයුම්)
දුරකතනය - +94-11 2676433 (දිගුව - 165)
ෆැක්ස් - +94-11 2698429
ඉ-තැපැල - adsecinvesti[at]pubad.gov.lk

 

 

තිලක් හෙට්ටිආරච්චි මයා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විමර්ශන හා මෙහෙයුම්)
දුරකතනය - +94-11 2684223 (දිගුව - 167)
ෆැක්ස් - +94-11 2683132
ඉ-තැපැල - sas-investi[at]pubad.gov.lk

 

 

පුරප්පාඩු
සහකාර ලේකම්
දුරකතනය - +94-11 3091295 (දිගුව - 285)
ෆැක්ස් -
ඉ-තැපැල - as-investi[at]pubad.gov.lk

 

 

වී.තවරාසා මහතා
සහකාර ලේකම්
දුරකතනය - +94 11 5657857 / +94 11 2696211-13 (දිගුව - 168)
ෆැක්ස් -
ඉ-තැපැල - as2-investi2[at]pubad.gov.lk

 

 

එස්.එම්.එස්. ජයමැණිකේ මිය
පරිපාලන නිලධාරී -  වැ.බ.
දුරකතනය - +94 11 2696211-13 (දිගුව - 289)
ෆැක්ස් -
ඉ-තැපැල -

.

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2017 මාර්තු 03 වෙනි සිකුරාදා, 02:27  

යාවත්කාලීනය : 24-03-2017.
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Visitors Counter